rosi视频福利在线观看

rosi视频福利在线观看

弦数热多须汗解,弦迟寒盛要温平;无汗当发散邪与,有汗当止正气寻。答曰∶尺脉弱,名曰阴不足。

夫以人形分寒湿热燥,此得之于外,然其中脏腑为病,亦有寒湿热燥之殊,不可不知。厥心痛者,四脏之气,逆客于心下而为痛也。

盖救人乃医家分内事,况多有病之轻者,有病之自能愈者,或病虽剧而可救者。清风饮术金银花,槟榔萆薢半木瓜,当归芩芍干姜活,陈皮乌药等堪夸。

夫气为阳,血为阴。自《素问》而下迄于今,经所不载,无传记而莫闻其名焉。

要知上二句乃启下之文,下二句乃承上之辞也。以此观之,他病伏热之人,上焦淤血而作吐者,亦其病之有瘳也。

而木本质坚,甫着火燃,未成炭也。赤黄相粘定是热,寒温热清宜详参。

Leave a Reply